K Belgelerinde Değişikliklerin Bildirim Zorunluluğu

Yetki belgesi sahiplerinin uymakla yükümlü olukları bazı önemli kurallar mevcuttur. Bu kurallara uyulmadığı taktirde para cezalarının yanı sıra belge iptali de söz konusu olabilir. Peki nedir bu uyulması gereken kurallar.İlk başta hepimizin bildiği gibi yeni bir araç aldığınızda yetki belgenize bu aracı ilave etmeniz gerekir.

Aynı şekilde 1 araç sattığınızda da yetki belgenizden düşürmeniz gerekir. Yetki belgenizde 1 adet kayıtlı aracınız bulunmaktaysa en geç 60 gün yani 2 ay içerisinde yetki belgenize bir adet araç ilave etmek zorundasınız. Aksi halde yetki belgeniz 61’inci gün iptal olur ve yeniden belge almak için müracaat etmek zorunda kalırsınız.

Aşağıda yazılı olan değişikliklerin olması durumunda 60 gün içinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bildirimi yapılmak zorundadır. Bildirilmeyen her değişiklik için yenileme zamanı geldiğinde  her yıl değişen  idari para cezası uygulanmaktadır.

Hangi Değişikliklerin Bildirilmesi Gerekmektedir.

  1. Ünvan Değişikliği
  2. Adres Değişikliği
  3.  Sermaye Değişikliği
  4.  Ortak Değişikliği
  5.  Vergi Dairesi Veya Numarası  Değişikliği
  6.  Hisse Devri
  7.  Yönetici Ve Acentelik Sözleşmeleri
  8.  Taşıtlara İlişkin Değişiklikler

K Belgeleri (K1 Belgesi, K2 Belgesi, K3 Belgesi ) Değişiklikleri için Gerekli Evraklar
Adres değişikliği İçin;
1. Yeni Adrese Göre İmza Sirküleri (Asıl)
2. Yeni Adrese Göre Vergi Levhası Fotokopisi
3. Araç Ruhsat Fotokopileri
4. Sahip Ortakların Kimlik Fotokopileri
5. Eski Adrese Ait Yetki Belgeleri ve taşıt belgeleri
6. Adres Değişikliğine İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi(aslı)
7. Yeni adrese göre faaliyet belgesi Aslı
8. Vekaletname
9. Dilekçe antetli kağıda kaşe-imza olacak (Belge örneklerini isteyiniz)

Bir Cevap Yazın